woensdag 19 december 2012

Verantwoordelijkheid en omgeving

Steeds meer berichten in de media wijzen erop dat het DNA van mensen kan wijzigen door bepaalde gebeurtenissen in iemands leven. Van daag ook weer zo'n bericht: "Pesten laat sporen achter in DNA" (nu.nl 2012) http://goo.gl/wpKPb. Echter, het onderwerp speelt al langer: "Wie als kind wordt mishandeld, wordt in zijn genen geraakt" (Volkskrant 2010) http://goo.gl/3cWxX Dit bevestigt wat ik altijd al aannam, namelijk dat iedereen gevormd wordt door zijn omgeving, door de mensen die men tegenkomt en de ervaringen die men opdoet. Ik geloof er niet in dat iemand geboren wordt en dan al 'is zoals hij is'. Dat iemands persoonlijkheid al bepaald is. Genetisch bepaald zelfs. Dat laatste zou door de recente berichten in de media maar mijn vermoeden bevestigen. Als gebeurtenissen het DNA aan kunnen passen en het gedrag genetisch bepaald is, bepalen de dingen die iemand meemaakt het gedrag en de persoonlijkheid. Het is natuurlijk nooit te bewijzen, maar ik ben er stellig van overtuigd dat een persoon tussen bijvoorbeeld bendeleden wordt geboren en opgroeit, een totaal ander persoon zal worden dan als die in een liefdevol 'normaal' stabiel gezin terecht zou komen. Iemand is niet van nature beter of slechter. Iemand wordt beter of slechter gemaakt door zijn of haar omgeving. De rol van de ouders/verzorgers is hierin natuurlijk het allerbelangrijkste. Verder ook de school en familie en niet op de laatste plaats, vrienden (en hun omgeving). Je kunt van iedereen een zware crimineel maken, zeker als deze vroeg genoeg beïnvloed wordt. Betekent dit dat de verantwoordelijkheid van iemands daden mede bij zijn omgeving ligt? Ik vind van wel. Betekent dit ook dat iemand zelf dan niet of minder verantwoordelijk is voor zijn daden? Nee! Ongeacht wat de reden is dat iemand een misdaad begaat en ongeacht wie daar mede verantwoordelijk voor is, het is de persoon zelf die in de eerste plaats, en onverminderd, verantwoordelijk gehouden moet worden en de gevolgen van zijn daden moet ondervinden. Dat de omgeving hier een rol in heeft gespeeld, doet mijns inziens niets af aan de verantwoordelijkheid van de persoon zelf voor zijn daden. Welke oorzaak de actie ook heeft. Dat een ander ook verantwoordelijk is, is naar mijn idee geen verzachtende omstandigheid. Wel een reden om 'de omgeving' ook aan te pakken.